5 miniconferenties Adventstijd 2024

22 December, by P. Piet Hoornaert

advent1.jpg
Vertrouw op het goede licht.

Ja, je mag vertrouwen op licht in je leven. Het brengt helderheid en sfeer, als het duister valt. Straatlicht en licht van een fonkelende ster. Met de lichtjes van smartphones zwaait men bij valavond op een massameeting. Gezellig kampvuur.  Een lamp helpt in een donkere omgeving.

Nu is met Kerstmis - historisch - een héél “helder licht opgegaan”. Wijzen, herders, alerte, eenvoudige en intelligente mensen verlangden naar een beloofde, nieuwe nabijheid van God. In het kind Jezus ervaarden ze - opgelucht - dit beloofde licht van Gods liefde. Ze ontvingen levenszin, oriëntatie en waarheid. Want Jezus, als Zoon van God, openbaart je het juiste, menslievende Godsbeeld: “Ik ben het vriendelijk licht voor deze wereld”. Meteen schenkt Hij zo klaarheid over wie je bent voor God.

In de gewijde stilte ontving een volwassen Maria de vraag van God naar een bijzonder moederschap. Haar bewust ‘ja’ daarop schonk ons de geboorte van dit god-menselijk kind Jezus. Met Joannes van het Kruis en Elisabeth van Dijon luister je naar God, die ook jou “aanspreekt” in de vruchtbare stilte van deze Advent. Jouw gebed - in zijn vele toonaarden - is gekleurd door dankbare wederliefde en bereidheid. Ja, het worden zo ‘treffende’ Adventsconferenties

 

  • Start telkens op zondag om 17u30 (na de vesperdienst)
  • Einde om 18u
  • Plaats: Teresazaal
  • Deelname: Gratis
  • Mogelijkheid om gratis te volgen via streaming: karmelgent - Twitch
 
Subscribe

Want to stay up to date?

You can suscribe by sending an email to info@rustpunt.net or fill out our contact form.
All activities are organized in Dutch.

I want to register