Avondlezingen wijsheid & spiritualiteit

lodevanhecke.jpg

Naastenliefde bij Bernardus en vandaag.

29 April

Door: Bisschop Lode Van Hecke

oudeboeken.jpg

Mystiek: wijsheid, eenvoud, liefde.

15 May

Door: Dhr. Geert Schiettecatte

oudeboeken.jpg

Hoe wijs omgaan met leven en dood? Over medische ethiek.

13 June

Door: Kanunnik Bert Vanderhaegen

oudeboeken.jpg

Geluk, Mindfulness en Bijbelse Wijsheid

15 November

Door: Mevr. Bénédicte Lemmelijn

Want to know more?

Het Rustpunt Magazine

[The magazine is only available in Dutch]