"Het lichaam, uitdrukking van de ziel, uitdagend en kwetsbaar." verplaatst van 18/11 naar 25/11

25 Nov - 25 Nov, by Etienne Amand

EtienneAmand.png

Herbronnen en verstillen, een ervaringsgerichte midweekdag.

Een verborgen onmetelijke  kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht  die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid:  ‘lichaam – ziel – geest’.

Dit is de rode draad van deze stille midweekdag. 

Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. 

Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien. 

 

  •  kans tot uitwisseling
  •  Onthaal vanaf 9u30 – start 10u00 - einde 16u00
  •  Deelnamekosten incluis honorarium en warm middagmaal: € 49,00 + € 5,00 voor het huren van   mateiaal
  •  Minimum aantal deelnemers: 12 pers.
  •  Maximum aantal deelnemers: 14 pers.
  • Gelieve minstens een week op voorhand in te schrijven

 

 

Subscribe

Want to stay up to date?

You can suscribe by sending an email to info@rustpunt.net or fill out our contact form.
All activities are organized in Dutch.

I want to register