Ik en mijn familie.

2 Jul - 4 Jul, by Groep Prisma

wieg.jpg

Als mensen zoeken we onze plaats in het leven, bij familie, in onze werkkring. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Wat maakt het ons moeilijk om onze plaats te vinden en in te nemen? Kopiëren we niet wat we thuis beleefd hebben, in ons gezin van oorsprong? Zijn we ons daarvan bewust? 
Aan de hand van inleidingen, creatieve technieken en uitwisselingen in groep willen we dit verder exploreren.

We kijken ook naar onze zoektocht naar God en hoe Hij ons helpt onze plaats te vinden.

 

Groep Prisma 3

 

Trypsteen Riet,

licentiate godsdienstwetenschappen, bekwaamde zich in Gestalttherapie en is gevormd in de spirituele begeleiding aan de hand van de geestelijke oefeningen van St.-Ignatius. Is momenteel godsdienstlerares in het St-Janscollege te Gent. Werkt mee aan weekends en retraites, en doet persoonlijke coaching en begeleiding. Is ook medewerkster van ‘Elim’. 

Lens Patrick,
dominicaan en doctor in de theologie. Hij is psychotherapeut en bekwaamde zich in Gestalttherapie. Hij is novicemeester en verantwoordelijke van de studentenpastoraal te Bussel.
Actief in theologisch vormingswerk in binnen- en buitenland, begeleidt verschillende spirituele retraites. Samen met Riet Trypsteen vormen ze de werkgroep ‘Prisma3’.

 

  • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
  • Weekend van vrijdagavond 2 juli 18u00 tot zondag 4 juli namiddag om 16u00
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 203,00

 

Ter info: 

  • Conferentiezaal

 

 

Subscribe

Want to stay up to date?

You can suscribe by sending an email to info@rustpunt.net or fill out our contact form.
All activities are organized in Dutch.

I want to register