Geluk, Mindfulness en Bijbelse Wijsheid

15 November, door Mevr. Bénédicte Lemmelijn

oudeboeken.jpg

Onze tijd is op een zeer opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. In dit kader gaat deze lezing eerst op zoek naar de elementen die in dit nieuwe existentiële en religieuze zoeken het sterkst aan de orde zijn. Vervolgens wordt aangetoond dat precies deze aspecten evenzeer al eeuwenoud joods-christelijk gedachtegoed zijn. Men treft ze aan in de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de nieuwe tendensen van christelijke meditatie en in het bijzonder in de Bijbelse wijsheidsliteratuur. Opmerkelijk parallel met onze tijd zien we hierin de nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds, om van daaruit te streven naar de bewuste verwerkelijking en vervulling van een zinvol en gelukkig leven.

Deze lezing is gebaseerd op B. Lemmelijn, Mindful geluk. Vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid, Averbode, 2017, 4de druk, 2021.

  • aanvang om 19u30
  • einde om 21u
  • plaats: Teresazaal
  • deelname: € 15,00
  • thuis volgen via streaming: € 10,00
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@hetrustpunt.com

Ik wil me inschrijven