Vrij voor het zoeken van God, over de spiritualiteit van de kartuizers.

21 Oct - 23 Oct, door Dhr. Peter Nissen

aaron-burden-vKBdY7e7KFk-unsplash.jpg

“Wat is toch de fascinatie die van de besloten kartuizerwereld uitgaat? Het leven daar lijkt inderdaad een soort romantische aantrekkingskracht uit te oefenen. De kartuizerwereld wekt de indruk een ongeschonden paradijs te zijn, een plek waar God gevonden kan worden. Maar tegelijk stelt het leven in deze besloten wereld hoge eisen. Er wordt gezegd dat van elke honderd mensen die er wel eens over gedacht hebben kartuizer te worden – schrijver dezes is er zo een – er tien zijn die het proberen en dat daarvan één het daadwerkelijk volhoudt. De stilte van de kartuis is namelijk als die van de woestijn. Wie zoals de woestijnvaders en woestijnmoeders in de vierde en vijfde eeuw naar een eenzame plek trekt om daar ‘vrij te zijn voor het zoeken van God’, kan alles achter zich laten, behalve zichzelf. De kartuis is zoals de woestijn een plek van radicale confrontatie met jezelf. En daar houdt alleen stand wat echt is. Al het andere wordt er ontmaskerd.”

Peter Nissen, ‘Kartuizers: de stille kracht van het witte paradijs’, in Volzin nr. 7 (april 2009)

De kartuizers hebben altijd een bijzondere plek ingenomen binnen de kloosterwereld. Waar monniken in de benedictijnse traditie een samen biddende, werkende en levende gemeenschap vormen, staan bij de kartuizers de afzondering, de stilte en het persoonlijke gebed centraal. In essentie vormen de kartuizers een gemeenschap van kluizenaars, net zoals de oorspronkelijke opzet van de Karmelgemeenschap in Israël was. Het eerste kartuizerklooster werd gesticht in 1084 door de heilige Bruno van Keulen. Het klooster in het Chartreuse gebergte is nog steeds het moederhuis van de orde.

Kloostercel 

In al die eeuwen is het leven binnen de kloostermuren min of meer hetzelfde als in de beginjaren, al zijn er sinds het Tweede Vaticaans Concilie wel enkele hervormingen doorgevoerd. De ‘kloostercel’ van de individuele monnik, die meer weg heeft van een ‘tiny house’, staat centraal. Daar wordt door de kloosterlingen gebeden, gegeten, gestudeerd en gewerkt. Slechts op enkele momenten in de dag ontmoeten de kartuizers elkaar voor gemeenschappelijk gebed. Op zondagmiddag maken de monniken samen een wandeling.

Contact

Het contact met de buitenwereld is bijzonder spaarzaam en de kartuizers ontvangen geen gasten. Soms kunnen we een glimp van het kloosterleven opvangen door de geschriften van kartuizers. In 2005 werd bij hoge uitzondering een cameraploeg toegelaten voor de indrukwekkende documentaire De grote stilte. Naast de kloosters van de mannelijke tak zijn er ook enkele vrouwenkloosters. Over de hele wereld zijn er zo’n 370 monniken en 75 zusters bij de orde aangesloten.

Teksten

Tijdens de retraite maken we kennis met de spiritualiteit van de kartuizers. We verdiepen ons in enkele mystieke teksten uit de kartuizerwereld, onder meer van Bruno van Keulen, van Guigo I en Guigo II en van Margareta van Oingt.

 

Prof. Peter Nissen

De retraite wordt geleid door Prof. Peter Nissen (1957), die altijd een grote liefde voor de kartuizers heeft gehad en geldt als een van de grootste kenners in de Lage Landen van deze bijzondere kloosterorde. In 2009 verscheen het boek ‘Het geheim van de stilte’  over de kartuizers van Roermond, waaraan hij meewerkte. Daarnaast schreef hij tal van artikelen over de kluizenaarsorde, onder meer in het Benedictijns Tijdschrift en in Studies in Spirituality.

Peter Nissen groeide op in de Nederlandse provincie Limburg in een katholiek arbeidersgezin. Na zijn middelbareschooltijd was Nissen postulant in de benedictijner abdij in Vaals. Uiteindelijk besloot hij om theologie en kerkgeschiedenis te studeren aan de Katholieke Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn wetenschappelijke loopbaan bekleedde hij onder meer verschillende hoogleraarschappen met als leeropdrachten kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en oecumenica in Nijmegen en Tilburg en was hij van 2003-2007 decaan van de theologische faculteit van de Radboud Universiteit. Hij is gehuwd, vader van drie dochters en grootvader van een kleinzoon.

 

  • in stilte
  • 3 daagse van maandagvoormiddag tot woensdag na het middagmaal
  • verblijfskosten incluis honorarium: € 330,00 (citytaks 3,50 euro pp/nacht inbegrepen)
  • thuis volgen via streaming: € 140,00
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@hetrustpunt.com

Ik wil me inschrijven