Het ware, het goede en het schone

4 May - 4 May, door Prof. Bart Vandenabeele

zeegras.jpg

In onze tijd staan vele traditionele menselijke waarden en idealen onder druk. Het ware, het goede en het schone lijken voor velen te hebben afgedaan. Zij proberen waarheid, goedheid en schoonheid te ontmaskeren als voorbijgestreefde, burgerlijke en eurocentrische machtsinstrumenten, die de mens vandaag best kan missen. In de plaats van het ware, het goede en het schone zijn nieuwe idealen gekomen, zoals diversiteit, zelfbeschikking en politieke correctheid. Professor Bart Vandenabeele pleit op deze themadag voor een herwaardering van waarheid, goedheid en schoonheid. Hij illustreert met talrijke treffende voorbeelden de fundamentele verbanden die er tussen die belangrijke waarden bestaan. Cultuur, moraal en kunst zijn geen vrijblijvende facetten van het menselijk bestaan, maar vormen het fundament van een zinvol leven.

Prof. Bart Vandenabeele

(1970) is filosoof en hoogleraar esthetica en kunstfilosofie aan de Universiteit Gent. Hij studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven, waar hij in 2000 promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een proefschrift over Arthur Schopenhauer. Hij doceert en publiceert over filosofie van de kunst, esthetica en moderne en hedendaagse filosofie. Van zijn hand verschenen onder meer: De passie van de aanraking. Over de esthetica van Jean-François Lyotard (met J. Peeters, red., 2000), De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie (2001), A Companion to Schopenhauer (red., 2012), The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy (2015), Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen (2019), en vele artikelen en essays over moderne en hedendaagse filosofie en kunst.

 

  • Plaats: zaal ‘Conferentiezaal’ – Burgstraat 46 – 9000 GENT
  • Onthaal vanaf 10u30 – start 11u00 - einde 16u30
  • Verblijfskosten incluis honorarium en warm middagmaal: € 55,00
  • Kans tot uitwisseling
  • Minimum aantal deelnemers: 12 personen

 


 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven