‘Het snijpunt van het tijdeloze met de tijd’. Over Vier kwartetten van T.S. Eliot.

18 Apr - 18 Apr, door Prof. Bart Vandenabeele

zeegras.jpg

‘Thuis is de plek van waaruit we vertrekken. Naarmate we ouder worden, / Wordt de wereld vreemder, het patroon complexer / Van doden en levenden’, schrijft T.S. Eliot (1888-1965). Deze verzen van T.S. Eliot, die in 1948 de Nobelprijs voor Literatuur ontving, dienen als vertrekpunt voor een dag vol boeiende bespiegelingen over tijd, vergankelijkheid, eeuwigheid, herinnering, bewustzijn, literatuur en muziek. Wij inspireren ons op Eliots beklijvende meesterwerk Vier kwartetten (1943), dat sterk is beïnvloed door de karmelitaanse spiritualiteit en enkele van de mooiste en diepzinnigste passages van de westerse literatuur bevat. Te midden van oorlog en ontreddering mijmert de dichter in dit werk over spirituele, filosofische en persoonlijke kwesties, die bijzonder actueel zijn. Tijdens deze themadag bespreekt professor Bart Vandenabeele verscheidene prachtige passages en gidst hij u langs wegen van poëtische schoonheid, en dat ‘terwijl de wereld in zijn streven / Voortbeweegt op de spoorbedding / Van verleden en toekomst.’ 

Prof. Bart Vandenabeele

(1970) is filosoof en hoogleraar esthetica en kunstfilosofie aan de Universiteit Gent. Hij studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven, waar hij in 2000 promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte met een proefschrift over Arthur Schopenhauer. Hij doceert en publiceert over filosofie van de kunst, esthetica en moderne en hedendaagse filosofie. Van zijn hand verschenen onder meer: De passie van de aanraking. Over de esthetica van Jean-François Lyotard (met J. Peeters, red., 2000), De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie (2001), A Companion to Schopenhauer (red., 2012), The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy (2015), Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen (2019), en vele artikelen en essays over moderne en hedendaagse filosofie en kunst.

  •  kans tot uitwisseling
  •  onthaal vanaf 10u45 – start 11u00 - einde 16u00 (opgelet, de lezing start pas om 11u)
  •  deelnamekosten incluis honorarium en warm middagmaal: € 60,00

 


 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@hetrustpunt.com

Ik wil me inschrijven