Wie ben ik?

22 Apr - 24 Apr, door Groep Prisma

Vrouwenhemel.jpg

God heeft ons geschapen met vele mogelijkheden en talenten. Maar onderweg merken we dat we soms weglopen van onszelf, in verdeeldheid geraken  in onszelf.
Je kan een onderscheid maken tussen je “valse ik” en je “ware “ik”. Met ons “valse ik” leven vaak in afhankelijkheid van anderen of van omstandigheden, gebonden aan allerhande emoties en frustraties.
Alleen God kent het, en Hij wil dit vrijmaken in ons. Ga je mee dit avontuur aan?

In dit weekend willen we zowel spiritueel als psychotherapeutisch werken.

  • Hoe komt het dat we ons “echte ik” zo moeilijk kunnen ervaren en inzetten?
  • Wat helpt ons om ons ware zelf te voelen en in beweging te brengen?
  • Hoe kunnen we onze eigen energie terugvinden en die te volle inzetten als levenskracht?

Groep Prisma 3:

Trypsteen Riet,

licentiate godsdienstwetenschappen, bekwaamde zich in Gestalttherapie en is gevormd in de spirituele begeleiding aan de hand van de geestelijke oefeningen van St.-Ignatius. Is momenteel godsdienstlerares in het St-Janscollege te Gent. Werkt mee aan weekends en retraites, en doet persoonlijke coaching en begeleiding. Is ook medewerkster van ‘Elim’. 

Dineke van Kooten
(1963) is gespecialiseerd in executive coaching van familiebedrijven en het coachen van (echt)paren. Daarbij is ze specialist en ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Ze heeft scholingstrajecten voor professionele coaching in de volle breedte afgerond. Zij ‘verstaat de tekens’ vanuit persoonlijke ervaringen, studie en inspiratie uit het joods-christelijk gedachtegoed.

Zij maakte dramatische wendingen in haar leven met betrekking tot langdurige ziekte (14 jaar) en plotselinge genezing.
Naast haar werkzaamheden als coach is Dineke actief als schrijver en spreker, in de vorm van blogs, podcasts en e-learnings.
Eind oktober 2021 kwam haar boek ‘Dwars door de pijn; mijn grillige weg van ziekte  naar genezing’ uit.
Voor meer informatie kijk op www.dinekevankooten.nl

 Lens Patrick,

dominicaan en doctor in de theologie. Hij is psychotherapeut en bekwaamde zich in Gestalttherapie. Hij is novicemeester en verantwoordelijke van de studentenpastoraal te Bussel.
Actief in theologisch vormingswerk in binnen- en buitenland, begeleidt verschillende spirituele retraites. Samen met Riet Trypsteen en Dineke van Kooten vormen ze de werkgroep ‘Prisma3’.

 

  • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
  • Weekend van vrijdagavond 22 april18u00 tot zondagnamiddag 24 april om 16u00
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 203,00

 

Ter info: 

  • Conferentiezaal

 

 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven