Strategie van het geluk. (2023)

10 Nov - 12 Nov, door Dr. Gerbert Bakx

StrategievanhetgelukdeelII.jpg

Hoe kan je kleine en grote tragedies van het leven creatiever en vredevoller tegemoet treden?

In Deel I werd specifiek aandacht besteed aan de eerste belangrijke vraag van levenskunst, met name het omgaan met diverse vormen van lijden en het creëren van de ervaring van geluk op basis van inzichten, wijsheid, bewustzijn, mindfulness en mededogen.

In Deel II wordt levenskunst verder uitgediept om met meer wijsheid en veerkracht met het leven om te gaan. Heel wat mensen zijn bang voor hun toekomst, voor zichzelf en hun kinderen. Angst is een natuurlijk verdedigingsmechanisme en we hebben wel degelijk redenen om bang te zijn – oorlog, financiële onzekerheid, migratie, klimaatopwarming. Maar angst is ook een appel om ‘wakker te worden’. We hebben niet de keuze in wat ons overkomt, maar wel in hoe we ermee omgaan. Dit weekend bied je de gelegenheid om dieper na te denken en te investeren in veerkracht. Het is een uitgelezen moment om ons niet af te schermen voor de realiteit, maar om ermee om te gaan.

Hoe kunnen we op grond van eigen inzichten en waarden meer inhoud en vorm geven en het beste en het grootste in onszelf wakker maken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan meer interactieve, communicatieve en sociale vaardigheden en perspectieven. De mens leeft immers nooit alleen en het is wenselijk  meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen te leren leven in plaats van in afzondering, conflict en strijd.

Het uiteindelijke doel is bij te dragen tot een grotere humanisering van de wereld door te beginnen met een grotere humanisering van het eigen leven en van de eigen omwereld. Mensen, relaties, samenlevingen en de wereld kunnen immers alleen maar beter worden door er positieve energie aan toe te voegen in de vorm van wijsheid, mededogen en liefde, en niet door negatieve energie in de vorm van afwijzing, conflict, strijd en oorlog. Mensen zijn niet zomaar ‘van nature’ bekwaam of onbekwaam tot geluk, zij zijn niet sterk of niet zwak, zij doen gewoon op elk ogenblik zo goed als zij kunnen op basis van aangeboren en aangeleerde denkpatronen, visies en strategieën die tot bekwaamheid of onbekwaamheid en tot sterkte of tot zwakte leiden.

De Strategie van het Geluk is een filosofische en spirituele reisapotheek, een deskundigheidsverhogend welzijnspakket met een synthese van elementen uit het hedendaagse Westerse denken en de tijdloze wijsheid uit Oosterse en andere culturen, om de kleine en grote tragedies van het leven positiever en met meer lichtheid te benaderen. Het gaat niet om magische technieken, mirakelremedies of (pseudo)spirituele vluchtwegen, maar om inspirerende ideeën die duurzaam werken voor eenieder die beperkende overtuigingen wil laten varen en de moeite wil nemen met nieuwe ogen naar het leven te kijken. Het gaat om het aanreiken van bevrijdende en empowerende inzichten die de deur openen naar het creëren van nieuwe ervaringen.

  • Rustige sfeer, uitwisseling binnen de groep is voorzien.
  • Weekend van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 250,00

Ter info: 

  • Teresazaal
  • vertrek gasten: zondag om 14u

 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven