Ga… en geef me de hand.

7 Nov - 7 Nov, door Etienne Amand

EtienneAmand.png

De belichaming van de onophoudelijk zacht vloeiende levensstroom.

Als mens belichaamt men leven op een unieke wijze. Doorheen de levensgang, met zijn vlaktes, hoogtes en dieptes, bochtig en recht, slijpt zich een heel eigen levenskwaliteit. Concreet manifesteert die zich lichamelijk in houding en bewegingen en geestelijk in geloof, overtuiging en gedachten. Een van elkaar onscheidbare ervaring van lichaam/geest die men dag in dag uit beleeft.

Maar men vergeet wel eens hoe dit alles vanuit het verborgene onophoudelijk innig geschraagd wordt door de allesomvattende levensbron. Een mystieke stroom die als levenskracht fysieke vormen baart.

We gaan dit thema niet benaderen vanuit een nadenkend mentaal reflecteren, maar vanuit lichaamsbewustzijn. Het stille voelende lichaam dat uitdrukt in welke mate men een goede geleider is, ontvankelijk voor het mysterie van leven. 

De dag wordt zo opgebouwd dat we via meditatieve eutonie oefeningen, liggend op een wollen mat of zittend op een stoel, dichter bij het belichaamde zelf komen. 

Het stille zitten, eutoon opgericht, wordt ingeleid met een korte impuls binnen het meditatiethema.

De meditatieve eutonie oefeningen zijn eenvoudig en sober, toegankelijk voor iedereen en worden begeleid.

Deze meditatiedag staat open voor wie met een open wijde en niet oordelende blik het stille wonder ‘lichaam’ wil ervaren als een zichtbaar teken van een onzichtbare genade.

Amand Etienne,

heeft gedurende de voorbije decennia een rijke ervaring als begeleider van individuen, koppels en groepen opgebouwd. In zijn eigen begeleidingspraktijk voor geïntegreerde levenskwaliteit (Eudesse), staan    begeleiding bij levensvragen en relatiethema’s dan ook zeer centraal. Hij heeft daarenboven 35 jaar eutonie-ervaring en is 30 jaar actief als eutoniebegeleider/leraar in groepsverband en individueel. Hij is medegrondlegger van de meditatieve eutonie. Heel eigen aan zijn eutoniebegeleidingswerk is precies de aandacht voor de onlosmakelijke innige eenheid van spiritualiteit en lichamelijkheid. 

 

  •   kans tot uitwisseling
  • onthaal vanaf 9u30 – start 10u00 - einde 16u30
  • deelnamekosten incluis honorarium en warm middagmaal: € 75,00

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@hetrustpunt.com

Ik wil me inschrijven