'De onhoorbaar levende trilling van het lichaam.'

14 Nov - 14 Nov, door Etienne Amand

hortensia.jpg

Een verborgen onmetelijke  kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht  die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid:  ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam.  Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

Dhr. Etienne Amand

Etienne heeft 35 jaar eutonie-ervaring en is 30 jaar actief als eutonieleraar. Hij is medegrondlegger van de meditatieve eutonie. 
In Gent heeft hij een eigen begeleidingspraktijk voor geïntegreerde levenskwaliteit (Eudesse) waarbij individuele eutoniebehartiging, begeleiding bij levensvragen en relatiethema’s, centraal staan.

  •  Gedeeltelijk in stilte
  • Onthaal vanaf 9u30 – start 10u00
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 40,00
 
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar: info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven