'De Strategie van het Geluk.' - deel II

4 Nov - 6 Nov, door Dr. Gerbert Bakx

StrategievanhetgelukdeelII.jpg

Dit weekend is een vervolg op de steeds weer hernomen en toch voortdurend vernieuwde lezingenreeks 'De Strategie van het Geluk', waarover Dr. Bakx ook succesrijke boeken schreef. Het eerste weekend ging meer specifiek over het lijden en het beëindigen van het lijden om tot een toestand van vrede, autonomie en vrijheid te komen. Deel II gaat over het invullen van vrijheid, het vorm geven aan het leven. Deze lezingen mogen zich nog steeds op een grote belangstelling verheugen. Dat is ook normaal: gelukkig zijn wil toch iedereen?

Inderdaad, want zo lang het leven meezit, lijkt iedereen het ook wel te kunnen. Maar gelukkig zijn als het leven NIET meezit, als het leven ons niet toelacht, dat is heel iets anders. De cijfers over depressie, burn-out, verslaving, zelfgekozen levensbeëindiging en andere vormen van levensmoeheid, evenals de cijfers over het gebruik van geneesmiddelen, spreken voor zich.

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden daarentegen lijkt als vanzelf te ontstaan als reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat men er als het ware ‘in valt’. Levenskunst moet dan ook aangeleerd worden, net zoals dansen moet aangeleerd worden. Het gaat over het ontplooien van onze mogelijkheden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie.

Tijdens deze lezingen zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over aanvaarding en mededogen, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het ‘goede leven’.

 Tijdens de lezingen gaat het niet om magische technieken, mirakelremedies, (pseudo)spirituele vluchtwegen of tegeltjeswijsheden, maar om een concrete en praktische existentiële kaart en inzichten op basis van een inspirerende, emanciperende en empowerende visie die duurzaam werkt voor wie met nieuwe ogen naar het leven wil kijken en de echte ingrediënten van een gelukkiger leven wil leren kennen.

  • Rustige sfeer, uitwisseling binnen de groep is voorzien.
  • Weekend van vrijdagavond 18u00 tot zondag na het middagmaal
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 250,00

Ter info: 

  • Conferentiezaal
  • vertrek gasten: zondag na het middagmaal

 

Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven