“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Johannes van het Kruis

13 Dec - 14 Dec, door P. Paul De Bois

johannesvanhetkruis.jpg

 

Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

Samen met Teresia van Avila is hij mee hervormer van de Karmelorde. Zijn geschriften behoren tot de grote Spaanse wereldliteratuur. Enkele van zijn teksten zullen we samen doornemen. Maar je kent iemand nog niet door enkel zijn teksten te lezen. Men moet de teksten telkens weer terug plaatsen in hun historische context. Lijkt Johannes van het Kruis bij het eerste aanvoelen een moeilijke auteur...dan zal hij je vlug weten te boeien want we maken hier kennis met een groot mysticus en een uitzonderlijk begaafd man: gevoelig voor schoonheid, voor de natuur, voor het woord...voor de liefde.

 

P. Paul De Bois

 is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan Twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

 

Ter info: 

  • Sfeer van stilte.      
  • Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10.30u.
  • Einde: tweede dag met de eucharistieviering  of met het vieruurtje (*).
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 135,Conferentiezaal
 
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar: info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven