“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Teresia van Jezus (Avila)

15 Oct - 16 Oct, door P. Paul De Bois

TeresiavanJezusAvila.jpg

 

Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

 

TERESA DE JESUS (1515-1582)

Wie “Karmel” zegt denkt vaak onmiddellijk aan Teresia van Avila. Niet ten onrechte! Meer dan 500 jaar geleden: troebelen binnen en buiten de Kerk. Veel twisten en scheuringen. Teresia van Avila springt op de bres. Ze wordt één van de steunpilaren uit de hervormingstijd na het Concilie van Trente. Toch is ze niet alleen maar een figuur uit de kerkgeschiedenis gebleven. Ze is niet alleen opgevallen in de Kerk van haar tijd. Ook vandaag spreekt ze de mensen van onze tijd in vele opzichten aan. 

 

Teresa de Ahumada was zelfstandig, beminnelijk, altijd beschikbaar en in het bezit van een sterk geloof. Toch stond ze helemaal in de wereld, met haar menselijkheid en haar meevoelen.

Bovendien is ze een vrouw die zich door lectuur en gesprekken met geleerden heel haar leven lang verder heeft ontwikkeld en gevormd. Ze liet het denken echt niet alleen maar aan de mannen over! Ze wilde mee overleggen en wel op voet van gelijkheid: al was ze dan een vrouw, al was ze dan kloosterlinge. De werkelijkheid met oogkleppen benaderen is aan haar niet besteed.

 

P. Paul De Bois

 is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan Twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

 

Ter info: 

  • Sfeer van stilte.      
  • Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10.30u.
  • Einde: tweede dag met de eucharistieviering  of met het vieruurtje (*).
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 135,Conferentiezaal

Volgende data:

 
  • 8-9 november 2019, Elisabeth van de Drie-eenheid
  • 13-14 december 2019, Johannes van het Kruis
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar: info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven