“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Edith Stein (1891-1942) - zuster Teresia Benedicta a Cruce

8 Aug - 9 Aug, door P. Paul De Bois

edith-stein-en-de-kracht-van-het-kruis-3002.jpg
Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

 

Edith Stein werd in Breslau geboren op 12 oktober 1891. De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila betekende een keerpunt in haar leven. Stein bekeerde zich tot het katholicisme en liet zich op 1 januari 1922 dopen. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen inKeulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Stein ging in 1938 naar een Karmelietessenklooster in het Nederlandse Echt in een poging zo aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Een jaar later volgde ook haar zus Rosa. Twee jaar na de Duitse bezetting van Nederland werden beiden op 2 augustus 1942 opgepakt door de Gestapo en via kamp Westerbork naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Deze actie van de Gestapo paste in een landelijke vergeldingsactie na een herderlijk schrijven van 20 juli 1942 van de gezamenlijke bisschoppen van Nederland, waarin ze de deportatie van Joden aanklaagden. Een paar dagen later, vermoedelijk op 9 augustus 1942, werden zuster Teresia Benedicta en haar zus Rosa in de gaskamer omgebracht. Paus Johanns Paulus II verklaarde haar heilig op 11 oktober 1998.

Ze is beschermheilige voor Europa. 

Haar naamdag valt op 9 augustus. 

 

P. Paul De Bois

 is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan Twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

 

Ter info: 

  • Sfeer van stilte.      
  • Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10.30u.
  • Einde: tweede dag met de eucharistieviering  of met het vieruurtje.
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 135, Conferentiezaal

Volgende data:

  • 4-5 oktober 2019,  Thérèse van het kind Jezus  (Lisieux)
  • 15-16 oktober 2019, Teresia van Jezus (Avila)
  • 8-9 november 2019, Elisabeth van de Drie-eenheid
  • 13-14 december 2019, Johannes van het Kruis
Schrijf je in

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een e-mail naar: info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven