“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelietaanse spiritualiteit. Deel II

8 Aug - 9 Aug, door P. Paul De Bois

P-PaullangsdewegenvhkloosterII.jpg

 

Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

 

P. Paul De Bois

 is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan Twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

 

Ter info: 

  • Sfeer van stilte.      
  • Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10.30u.
  • Einde: tweede dag met de eucharistieviering  of met het vieruurtje.
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 135, Conferentiezaal

Volgende data:

  • 4-5 oktober 2019,  Thérèse van het kind Jezus  (Lisieux)
  • 15-16 oktober 2019, Teresia van Jezus (Avila)
  • 8-9 november 2019, Elisabeth van de Drie-eenheid
  • 13-14 december 2019, Johannes van het Kruis
Schrijf je in

Geïnteresseerd?

Schrijf je in via het contactformulier of verstuur een email naar: info@rustpunt.net

Ik wil me inschrijven