Liefde heet ons welkom.

16 Oct - 16 Oct, par P. Dick Cobben

giraf.jpg

Een nieuw verstaan van onze geloofstraditie wordt mogelijk, wanneer wij op zoek gaan naar een gemeenschappelijke noemer in de inzichten van de grote mystici, zoals Gregorius van Nyssa, Teresa van Avila, Johannes van ’t Kruis, Julian van Norwich, Teilhard de Chardin e.a. en deze verbinden met eigentijdse ervaringen.

De herontdekking van mystiek neemt zo sterk toe dat de Duitse theoloog Karl Rahner onlangs zei: ‘De christen van de toekomst zal een mysticus zijn of hij zal er niet meer zijn.’

Wat bedoelde hij hiermee ?   Dat geloof zonder levende ervaring snel verdampt of versteend. Het gaat om ervaringen van  liefde, schoonheid, genade, die in ieders leven op unieke wijze kunnen plaatsvinden. Zonder die ervaringen wordt het geloof louter een zaak van het hoofd. De grote geloofswaarheden blijven krachteloos, tenzij deze een meest persoonlijk innerlijke ervaring worden en derhalve uitdrukking vinden in de leefwijze van die mens.

Naast de genoemde inzichten gaat de aandacht op deze conferentiedag uit naar deze bezielende ervaringen, die ons een hart onder de riem kunnen steken.

 

Begeleider:

P. Dick Cobben

Na 17 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs begon P. Dick aan zijn theologie studie aan de katholieke universiteit voor theologie te Amsterdam (K.T.U.A.), die later is opgegaan in die van Utrecht.  Nog voor de afronding van de studie in 1996 begon hij zijn postulaat en noviciaat bij de karmelieten in Nederland.

In het jaar 2000 deed hij zijn Plechtige Professie en werd in 2001 tot priester gewijd. Van 2011 tot 2017 vervulde hij de functie van provinciaal, gelijklopend met de termijnen waarin P. Roeland provinciaal was, hetgeen de basis legde voor regelmatige uitwisseling met de Vlaamse Provincie. In de afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het geven van geestelijke begeleiding en  het houden van lezingen in binnen- en buitenland.

  

Ter info: 

  • Conferentiezaal
  • Gedeeltelijk in stilte - kans tot uitwisseling     
  • Onthaal: 9.30u - Aanvang: 10u. Einde: 16u met vieruurtje.
  • Deelname incluis middagmaal en vieruurtje: € 55,00
  • Gelieve minstens een week op voorhand in te schrijven


Inscrivez-vous maintenant

Rester informé?

[Les activités sont uniquement organisées en néerlandais]

Je veux m'inscrire