VOLZET 'De Strategie van het Geluk.'

12 Nov - 14 Nov, by Dr. Gerbert Bakx

Gebert.jpg

VOLZET

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?  

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Velen slagen daar maar zeer ten dele in, zoals blijkt uit de cijfers voor depressie, verslaving, zelfdoding en andere vormen van onwelzijn.  

Levenskunst, het vormgeven aan het goede leven, is immers geen vanzelfsprekendheid. Lijden lijkt als vanzelf te ontstaan als normale reactie op omstandigheden en vele mensen hebben zelfs het idee dat het ons wordt “aangedaan” of dat het ons als het ware ‘overvalt’. 
Levenskunst daarentegen moet aangeleerd worden en vergt inzicht, wijsheid en motivatie. In dit weekend zal het dan ook gaan over waarden en waardigheid, over kwetsbaarheid en veerkracht, over identiteit en aanpasbaarheid, over mededogen en aanvaarding, en over het goed ‘voelen’ of 'hebben' en het goed 'zijn'.  

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen, maar berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk die tot de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden leidt die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor een aandachtiger benadering en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van harmonieuze relaties.  

Voor al wie zijn of haar inzichten over levenskunst en geluk wil uitbreiden, aanscherpen of verdiepen is dit zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

  • Rustige sfeer, uitwisseling binnen de groep is voorzien.
  • Weekend van vrijdagavond 18u00 tot zondag na het middagmaal
  • Verblijfskosten incluis honorarium: € 228,00 

Ter info: 

  • Conferentiezaal
  • vertrek gasten: zondag na het middagmaal

 

Subscribe

Want to stay up to date?

You can suscribe by sending an email to info@rustpunt.net or fill out our contact form.
All activities are organized in Dutch.

I want to register